வேங்கடத்தை விடமாட்டேன் ! (19-8-47 இல் திருப்பதியில் நடைபெற்ற தமிழர் கூட்டத்தில் தமிழரசுக் கழக தலைவர் ம.பொ.சி பேசியதின் சுருக்கம்)

tp1tp2tp3tp4tp5tp6tp7tp8tp9tp10tp11tp12tp13tp14tp15

This entry was posted in ம.பொ.சி சொற்பொழிவு, ம.பொ.சி பேச்சு, வடக்கெல்லைப் போராட்டம் and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × four =