தேசிய கவி நாமக்கல் வெ.இராமலிங்கம் பிள்ளை திருத்தணியை மீட்ட ம.பொ.சியையும்,அவரின் கழகத்தையும் போற்றி எழுதிய கவிதை

ramapoem

This entry was posted in வடக்கெல்லைப் போராட்டம் and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × 4 =