16.2.1968ல் தமிழக சட்டமன்றப் பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது திரு.ம.பொ.சி பேசுகையில் கல்லூரிகளில் தமிழ் பயிற்சி மொழியாக வேண்டும் என்று வற்புறுத்தல்

s2s3

This entry was posted in செங்கோல், ம.பொ.சி சொற்பொழிவு, ம.பொ.சி பேச்சு and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 + eleven =