சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி அவர்களின் சிறப்புரை

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

தமிழகத்தின் தந்தை ம.பொ.சி அவர்களின் இலக்கிய பார்வை – திரு மா.மதன்குமார் அவர்கள்

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி பற்றி பேரறிஞர் அண்ணா:

“ எனக்கு இன்னும் அறுபதாண்டு ஆகாத காரணத்தால் நான் வாழ்த்துவதற்ற்கில்லை. நான் அவருடைய வாழ்த்துகளைப் பெற்றுப் போக வேண்டிய பருவத்திலே உள்ளவன் (பலத்த கைதட்டல்). அவர் நம்மை மட்டுமல்ல; நம்மையும், நாட்டையும், உலகத்திற்கு எடுத்துக் காட்ட்த்தக்க தமிழ் மொழியையும், அந்த்த் தமிழ் மொழியினுடைய ஏற்றத்தையும் எதிர்காலத்தையும் வாழ்த்தத் தக்க உரிமை பெற்றவர்கள் (கைதட்டல்). “ஆகையினாலே அரசியல், … Continue reading

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்