தமிழகத்தின் தந்தை ம.பொ.சி பற்றி திரு. எம்.ஜி.ஆர்:

“ இந்த விழாவை நான் கவனித்துக் கொண்டிருக்கும்போது ஒன்றுதான் என் நினைவுக்கு வந்தது. ‘ம.பொ.சி’ என்ற மூன்று எழுத்துகள். இவை எதற்காகத் தோன்றி இருக்க முடியும் என்றெல்லாம் கற்பனை செய்தேன். தமிழை ‘ மழை போலப் பொழியும் சிவஞானம்’ என்றும் தமிழர் வீரத்தை ‘ மழை போலப் பொழியும் சிவஞானம்’ என்றும் எடுத்துக் கொள்ளலாம். நல்ல … Continue reading

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

தமிழ் தந்தை ம.பொ.சி பற்றி கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை:

“ கிராமணியார் நாட்டின் நலன் கருதி உழைக்கும் ஓர் அரசியல் சீர்திருத்தக்காரர் மட்டுமல்ல;பண்டைத் தமிழ் இலக்கியங்ளையும் பிற்கால வரலாறுகளையும் துருவி ஆராய்ந்து தமிழின் மேன்மை காட்டும் தண்டமிழ் மேதையுமாவார். அவர் சேவை மொழி, அரசியல், பொருளாதார சமத்துவம் ஆகிய மூன்றினையும் இணைத்து நிற்பதொன்றாகும்.” (1952இல் வெளி வந்த ‘தலைவர் ம.பொ.சி’ என்னும் நூலிலிருந்து)

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி பற்றி திரு.வி.கலியாண சுந்தரனார்:

“ வறுமையிற் செம்மை – சிவஞானத்தின் வாழ்க்கை, சில செல்வங்களைப் பெற்றுள்ளது. அவற்றுள் விழுமிய ஒன்று என் உள்ளத்தைக் கவருவது – அது சொற்செல்வம். தோழர் சிவஞானம் வறுமைக்குடியில் பிறந்தவர். வளர்ந்தவர். அவர் தம் பிறப்பும் வளர்ப்பும் என்ன செய்தன? அவர்க்குச் செம்மைத் தலைமையை வழங்கின. தோழர், தமிழ் நாட்டுத் தலைவருள் ஒருவராக விளங்குதல் கண்கூடு. … Continue reading

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்