சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி பற்றி திரு.வி.கலியாண சுந்தரனார்:

“ வறுமையிற் செம்மை – சிவஞானத்தின் வாழ்க்கை, சில செல்வங்களைப் பெற்றுள்ளது. அவற்றுள் விழுமிய ஒன்று என் உள்ளத்தைக் கவருவது – அது சொற்செல்வம். தோழர் சிவஞானம் வறுமைக்குடியில் பிறந்தவர். வளர்ந்தவர். அவர் தம் பிறப்பும் வளர்ப்பும் என்ன செய்தன? அவர்க்குச் செம்மைத் தலைமையை வழங்கின. தோழர், தமிழ் நாட்டுத் தலைவருள் ஒருவராக விளங்குதல் கண்கூடு. … Continue reading

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

தமிழ் தந்தை ம.பொ.சி பற்றி பொது உடைமை இயக்கத் தலைவர் ப. ஜீவானந்தம் அவர்கள்:

“அவர் தமிழ்ப் பற்றை – தமிழை – தமிழ் இனத்தை – தமிழ் நாட்டை வாழ்விப்பதற்காக இது வரை போராடிய போராட்டம் அவர் பட்ட பாடு இவற்றை நாம் எப்படி மதிக்கிறோம் – எப்படிப் பாராட்டுகிறோம் – எப்படிக் கையெடுத்துக் கும்பிடுகிறோம் – எப்படி வாழ்த்துகிறோம் என்பதை இன்றைக்கு நாம் காட்டுகிறோம்” (பொன் விழா உரை, … Continue reading

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

சிலம்புச் செல்வர்” ம.பொ.சி அவர்களுக்கு 2016ஆம் ஆண்டின் ‘இளங்கோ விருது’

திய தமிழகத்தின் தந்தை, பாரத தேசத்தின் முதன்மை சுதந்திர போராட்ட வீரர் “சிலம்புச் செல்வர்” ம.பொ.சி அவர்களுக்கு 2016ஆம் ஆண்டின் ‘இளங்கோ விருது’ வழங்கிய சிலம்பொலி செல்லப்பன் சிலப்பதிகார அறக்கட்டளை மற்றும் எம்.ஜி.ஆர் ஜானகி கல்லூரி குழுமத்துக்கு பாரத மக்களின் சார்பாக,உலக தமிழ் மக்களின் சார்பாக எங்களது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சிலம்புச் செல்வர் டாக்டர் … Continue reading

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்