சிலம்புச் செல்வர் டாக்டர் ம.பொ.சி அவர்களின் 21வது நினைவு தினம்: திரு சிலம்பொலி செல்லப்பன் அவர்கள்

உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சி இலக்கிய கல்வி பெற்றது எப்போது ?

Tagged , , , , , , , , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்

பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ம.பொ.சிக்கு எழுதிய கடிதம்

வடக்கெல்லை போராட்டத்தில் ம.பொ.சி சிறைப்பட்ட செய்தி அறிந்து,7.9.56 அன்று பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் ம.பொ.சிக்கு எழுதிய கடிதம் “தமிழ்நாடு-தமிழுக்கும் தமிழ்ப் பண்புக்கும் முரண்பட்ட முறையில் ஆங்கிலேய ஆட்சிக் காலத்திலிருந்தே அலக்கழிக்கப்பட்டு வருகிறது.“அந்த அலக்கழிவு,முடிவில் ‘தமிழ் மாகாண’மென்று கூடச் சொல்ல இயலாது – ‘எஞ்சிய சென்னை என்பதன் பெயராலேயே இழிவான முறையில் (தமிழ் மாகாணத்துக்கு) பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில், … Continue reading

Tagged , , , , , , , , | உங்கள் கருத்தை பதிவு செய்யவும்